Number of the records: 1  

Kvapil, Roman

 1. Name and Surname Kvapil Roman
  Name and titlesPhDr. Kvapil Roman PhD.
  See also Palovič Roman
  WorkplaceEUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (264) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  (1) - súbor autorít osobných mien
  (3) - BOOKS
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKRS (1.10.2010 -)
Number of the records: 1