Number of the records: 1  

gramotnosť finančná

 1. Subject h.gramotnosť finančná
  Subject h.financial literacy
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 86  : Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je špecializovanou súčasťou ekonomickej gramotnosti. Dosahuje sa prostredníctvom zavedenia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.
  Database250h - eco-index
  References (166) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (21) - BOOKS
  subject heading

  subject heading