Number of the records: 1  

politika vzdelávania

 1. Subject h.politika vzdelávania
  Subject h.educational policy
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 250  : Súhrn činností, ktorými štát, ako aj iné subjekty, ovplyvňuje vzdelanie a proces vzdelávania. Prejavuje sa predovšetkým v rozhodovaniach týkajúcich sa vzdelávacích inštitúcií, obsahovej náplne a cieľov vzdelávania, spôsobu financovania a riadenia vzdelávania. Je otvorenou politikou; reaguje na sociálne a ekonomické podmienky spoločnosti, na trendy v oblasti vedy a výskumu, ale aj na nové postupy v samotnom vzdelávacom procese.
  Database250h - eco-index
  References (4) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (67) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (130) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1