Number of the records: 1  

kvalita vzdelávania

 1. Subject h.kvalita vzdelávania
  Subject h.quality of education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 161  : Úroveň vzdelávania zaisťujúca optimálne uspokojovanie vzdelávacích potrieb. Obvykle sa chápe ako splnenie požadovanej úrovne alebo prekročenie požiadaviek odberateľov (poslucháčov, podnikov, štátu a pod.). Je teda daná cieľmi vzdelávania a stupňom ich splnenia a predovšetkým výsledkami dosiahnutými vo vzdelávacej činnosti.
  Database250h - eco-index
  References (186) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (98) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (90) - BOOKS
  subject heading

  subject heading