Number of the records: 1  

zručnosti

 1. Subject h.zručnosti
  Subject h.skills
  Eco-code159.9 - Psychológia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413  : Predstavujú získanú dispozíciu jednotlivca správne, rýchlo, úsporne a úspešne vykonávať určitú činnosť alebo riešiť určitý problém vhodnou metódou. Získavajú sa nielen zámerným učením sa, precvičovaním naučeného, riešením praktických úloh a opakovaním činností, ale aj vytváraním nových situácií, s ktorými sa musí jednotlivec vyrovnať v škole, práci, mimoškolskom aj mimopracovnom prostredí.
  Database250h - eco-index
  References (325) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (205) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (296) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1