Number of the records: 1  

dohľad nad finančným trhom

 1. Subject h.dohľad nad finančným trhom
  Subject h.financial market supervision
  Eco-code336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 109  : Dohľad štátu nad bankovníctvom, poisťovníctvom a kapitálovým trhom. Osobitný dohľad štátu nad finančným trhom si vynucuje skutočnosť, že subjekty finančného trhu hospodária s veľkým množstvom cudzích zdrojov. Na Slovensku tento dohľad vykonáva Národná banka Slovenska.
  Database250h - eco-index
  References (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ARTICLES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading