Number of the records: 1  

stránky webové

 1. Subject h.stránky webové
  Subject h.world wide web
  Eco-code681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Look insteadwww, web
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 401  : Jedna zo služieb internetu. Webové stránky, alebo www, môžeme definovať ako distribuovaný multimediálny hypertextový systém. Ide o multimédium, ktoré zahŕňa text, grafiku, zvuk a video. Prístup k informáciám je založený na hypertextovej technológii, čo znamená, že jednotlivé vysvietené časti dokumentu sú navzájom prepojené prostredníctvom liniek. O www možno hovoriť ako o systéme internetových serverov, ktorý podporuje špeciálne formátované dokumenty.Tieto dokumenty sú formátované v jazyku HTML, ktorý podporuje linky, t. j. prepojenie na iné dokumenty, ako aj na grafické, zvukové a obrazové súbory.
  Database250h - eco-index
  References (119) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (115) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (46) - BOOKS
  subject heading

  subject heading