Number of the records: 1  

Štefančík, Radoslav

 1. Name and Surname Štefančík Radoslav
  Name and titlesdoc. PhDr. Štefančík Radoslav PhD.
  WorkplaceEUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (452) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (3) - BOOKS
  (20) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKIK (1.9.2012 -)