Number of the records: 1  

ekonómia behaviorálna

 1. Subject h.ekonómia behaviorálna
  Subject h.behavioural economics
  Eco-code330.1 - Ekonomická veda
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 22  : Termín je odvodený z angl. behaviour - správanie; behaviorálna ekonómia je veda zameraná na pochopenie komplexných faktorov ovplyvňujúcich správanie jednotlivcov aj inštitúcií. Publikácie z konca 50. rokov min. st. dokumentujú aktívne používanie termínu behaviorálna ekonómia v kontexte aplikovania záverov psychológie pri vysvetľovaní niektorých ekonomických javov a pri zvyšovaní predikčnej sily ekonomickej teórie.
  Database250h - eco-index
  References (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ARTICLES
  (15) - BOOKS
  subject heading

  subject heading