Number of the records: 1  

Hrdličková, Zuzana

 1. Name and Surname Hrdličková Zuzana
  Name and titlesPaedDr. Hrdličková Zuzana PhD.
  WorkplaceEUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ARTICLES
  (1) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKAJ (13.3.2012 -)