Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkEUBFHIKMA
  KMA FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - vendor
  (1) - BOOKS
  (244) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1