Number of the records: 1  

Uličná, Martina

 1. Name and Surname Uličná Martina
  Name and titlesMgr. Uličná Martina PhD.
  WorkplaceEUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Aktuálne pracoviskoEUBFAJKRS (18.9.2017 -)