Number of the records: 1  

Čonková, Andrea

 1. Name and Surname Čonková Andrea
  Name and titlesMgr. Čonková Andrea PhD.
  WorkplaceEUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Database200 - súbor autorít osobných mien
  References (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Aktuálne pracoviskoEUBFNHKPG (1.9.2014 -)
Number of the records: 1