Number of the records: 1  

lexikológia

 1. Subject h.lexikológia
  Subject h.lexicology
  Eco-code8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Source of Data VerificationSamo Šaling a kol.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO - AAMM, Veľký Šariš, 1977, s. 706  : Odbor jazykovedy skúmajúci slovnú zásobu; náuka o podstate a triedení slov, slovníkových javov, o ich spracovaní.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (65) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (5) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1