Number of the records: 1  

Fakulta hospodárskej informatiky EU. Veda-výskum-vzdelávanie, o.z

 1. TitleFakulta hospodárskej informatiky EU. Veda-výskum-vzdelávanie, o.z. ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkVeda-výskum-vzdelávanie
  Vzdelávanie-veda-výskum
  Education-Science-Research
  Obrazovanije-nauka-issledovanije
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  corporation

  corporation

Number of the records: 1