Number of the records: 1  

výskum kvantitatívny

 1. Subject h.výskum kvantitatívny
  Subject h.quantitative research
  Eco-code001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 163  : Druh výskumu založený na skúmaní empirickej skúsenosti. Cieľom kvantitatívneho výskumu je vysvetlenie skúmaných javov na základe vedeckej teórie; výsledky sa spracúvajú štatisticky a prezentujú sa tak, aby spĺňali kritériá spoľahlivosti/reliability a validity, pričom skúmané javy majú predstavovať reprezentatívnu vzorku.
  Database250h - eco-index
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ARTICLES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading