Number of the records: 1  

Bačová, Darina

  1. Name and Surname Bačová Darina
    Database200 - súbor autorít osobných mien
    References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ