Number of the records: 1  

inovácie technologické

 1. Subject h.inovácie technologické
  Subject h.technology innovations
  Eco-code001.894/.895 - Vynálezy. Objavy. Zlepšenie. Inovácia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 352  : Zmena v procese produkcie hmotného alebo nehmotného statku. Technologická inovácia sa prejavuje zefektívnením produkčných procesov prostredníctvom novej alebo vylepšenej technológie. V službách má najčastejšie podobu aplikácie výpočtovej a komunikačnej technológie. Procesné inovácie vychádzajú z potreby nahradiť zastaranú technológiu novými kapacitami.
  Database250h - eco-index
  References (75) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (4) - BOOKS
  subject heading

  subject heading