Number of the records: 1  

Istoriko-filologičeskij fakuľtet Belgorodskogo gosudarstvennogo nacionaľnogo issledovateľskogo universiteta. Kafedra russkogo jazyka i russkoj literatury

 1. TitleIstoriko-filologičeskij fakuľtet Belgorodskogo gosudarstvennogo nacionaľnogo issledovateľskogo universiteta. Kafedra russkogo jazyka i russkoj literatury ((Belgorod, Rossija))
  TownBelgorod
  See linkKafedra russkogo jazyka i russkoj literatury Istoriko-filologičeskogo fakuľteta
  Katedra ruského jazyka a ruskej literatúry Historicko-filologickej fakulty Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity
  See alsoParent Term : Belgorodskij gosudarstvennyj nacionaľnyj issledovateľskij universitet. Istoriko-filologičeskij fakuľtet. (Belgorod, Rossija)
  Database210v - vendor
  References (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  corporation

  corporation