Number of the records: 1  

index globálnej konkurencieschopnosti

 1. Subject h.index globálnej konkurencieschopnosti
  Subject h.global competitiveness index
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  339.137 - Konkurencia
  Look insteadGCI
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 116  : Ukazovateľ, ktorý vytvorilo Svetové ekonomické fórum v r. 1997. Na základe GCI sa hodnotí podnikateľské prostredie z viacerých zložiek, pričom sa sleduje potenciál ekonomického rastu krajiny. Od r. 2007 sa GCI skladá z 12 prvkov.
  Database250h - eco-index
  References (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading