Number of the records: 1  

sektor finančný

 1. Subject h.sektor finančný
  Subject h.financial sector
  Eco-code336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Database250h - eco-index
  References (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading