Number of the records: 1  

adaptácia

 1. Subject h.adaptácia
  Subject h.adaptation
  Eco-code159.9 - Psychológia
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 24  : 1. prispôsobovanie, prispôsobenie sa podmienkam, situácii vo všeobecnosti, 2. biol. prispôsobovanie organizmu podmienkam prostredia, 3. psych. schopnosť ľudského zmyslu reagovať na zmeny vnímania pri trvalom pôsobení dráždenia, 4. úprava dačoho na nové účely
  Database250h - eco-index
  References (69) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (105) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (126) - BOOKS
  subject heading

  subject heading