Number of the records: 1  

akreditácia

 1. Subject h.akreditácia
  Subject h.accreditation
  Eco-code341 - Medzinárodné verejné právo
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Source of Data VerificationMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 80  : Oficiálne uznanie spôsobilosti subjektu vykonávať špecifické činnosti. Predpokladom uznania spôsobilosti a vystavenia akreditačného osvedčenia je preverenie, či subjekt akreditácie (svojím vybavením, kvalifikáciou personálu, zvládnutím postupov a pod.) spĺňa stanovené akreditačné kritériá.
  Database250h - eco-index
  References (51) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1