Number of the records: 1  

algoritmy

 1. Subject h.algoritmy
  Subject h.algorithms
  Eco-code519.7 - Matematická kybernetika
  51 - Matematika
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 82  : Algoritmus je procedúra alebo vzorec pre riešenie problému. Používa sa v matematike, logike, programovaní. Označenie pojmu je odvodené od mena arabského matematika Al-Khwarizmi, ktorý sa zaoberal tým, čo sa dnes označuje ako aritmetika a zaslúžil sa napr. o významné rozšírenie postupov (algoritmov) aritmetických výpočtov v pozičnej sústave.
  Database250h - eco-index
  References (170) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (125) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (96) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  To the basket