Number of the records: 1  

analýza korelačná

 1. Subject h.analýza korelačná
  Subject h.correlation analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  303 - Metódy spoločenských vied
  Source of Data VerificationMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 389  : Je súhrn metód a postupov slúžiacich na meranie intenzity závislosti medzi dvomi či viacerými štatistickými premennými. Táto intenzita je obvykle posudzovaná vo vzťahu k použitej regresnej funkcii (regresná analýza).
  Database250h - eco-index
  References (117) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (35) - BOOKS
  subject heading

  subject heading