Number of the records: 1  

analýza štatistická

 1. Subject h.analýza štatistická
  Subject h.statistical analysis
  Eco-code519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  303 - Metódy spoločenských vied
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (217) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (184) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (192) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1