Number of the records: 1  

analýzy

 1. Subject h.analýzy
  Subject h.analyses
  Eco-code65.012.12 - Výskum. Pozorovania. Analýzy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 37  : Analýza je metóda poznávania objektívnej reality založená na rozklade celku na časti, skúmaním ich vzájomných vzťahov, determinovanosti a významnosti. V hospodárskej činnosti sa uplatňuje najmä pri riadení.
  Database250h - eco-index
  References (992) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (632) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  subject heading

  subject heading