Number of the records: 1  

asignácia daňová

 1. Subject h.asignácia daňová
  Subject h.tax assignation
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 68  : Daňové ustanovenie založené na princípe, podľa ktorého daňovník môže v súlade s daňovým zákonom prideliť (previesť, poskytnúť, určiť) časť zaplatenej dane presne vymenovaným organizáciám. Obvykle ide o verejné (alebo verejnoprospešné) podniky (resp. nazývané aj neziskové), ktoré daňovú asignáciu zaraďujú ako špecifický zdroj svojho financovania slúžiaci na osobitné účely.
  Database250h - eco-index
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

  To the basket