Number of the records: 1  

audit interný

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date19.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (86) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (79) Catalogue documents - ARTICLES
  (35) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.audit interný
  Subject h.internal audit
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  657.63 - Účtovná revízia
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 195  : Súčasť riadiaceho systému spoločností. Poverení pracovníci sústavne preverujú činnosť jednotlivých úsekov organizácie s cieľom odhaľovať nedodržiavanie zákonných a iných noriem, vnútorných predpisov, resp. porušovanie princípov podnikovej kultúry. Získané poznatky slúžia na skvalitňovanie riadiacej činnosti v rámci spoločnosti.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.