Number of the records: 1  

benchmarking

 1. Subject h.benchmarking
  Subject h.benchmarking
  Eco-code65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 23  : Metóda porovnávania procesov a vlastností výrobkov a služieb organizácie s procesmi, výrobkami a službami uznávaných vodcov s cieľom identifikovať príležitosti na zlepšenie. Umožňuje priebežnú analýzu postavenia vlastnej organizácie v konkurenčnom prostredí. Benchmarking je nástrojom skvalitňovania vnútropodnikových procesov a je aktívnou súčasťou manažérstva kvality.
  Database250h - eco-index
  References (122) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (198) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (117) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1