Number of the records: 1  

bonita

 1. Subject h.bonita
  Subject h.solvency standing - credibility
  Eco-code65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 88  : Dobré meno, obchodná povesť, úveruschopnosť firmy, banky, poisťovne, ktorá vstupuje do medzinárodných obchodných kontraktov. Informácie o bonite zahraničných firiem poskytujú banky i špecializované informačné kancelárie. Včasným obstaraním týchto informácií možno vylúčiť riziká spojené so zahraničnoobchodnou činnosťou.
  Database250h - eco-index
  References (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading