Number of the records: 1  

ceny

 1. Subject h.ceny
  Subject h.prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 105  : Čiastka, ktorej sa treba vzdať, aby bolo možné získať nejaký statok či službu. Cena sa zvyčajne vyjadruje v peňažných jednotkách (absolútna cena), platenie sa môže uskutočniť aj v inej ako peňažnej forme (relatívna cena).
  Database250h - eco-index
  References (39) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (921) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1