Number of the records: 1  

ceny

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date21.08.2017
  Database250h - eco-index
  References (39) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (777) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (3) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.ceny
  Subject h.prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 105  : Čiastka, ktorej sa treba vzdať, aby bolo možné získať nejaký statok či službu. Cena sa zvyčajne vyjadruje v peňažných jednotkách (absolútna cena), platenie sa môže uskutočniť aj v inej ako peňažnej forme (relatívna cena).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.