Number of the records: 1  

ceny spotrebiteľské

 1. Subject h.ceny spotrebiteľské
  Subject h.consumer prices
  Eco-code338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (375) - ARTICLES
  (331) - BOOKS
  subject heading

  subject heading