Number of the records: 1  

čas pracovný

 1. Subject h.čas pracovný
  Subject h.working hours
  Eco-code331.31/.32 - Pracovná doba. Dovolenka
  349.2 - Pracovné právo
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 141  : Zákonom stanovená dĺžka práce v hodinách za určité časové obdobie (týždeň, mesiac, rok). V hospodárskej praxi sa u nás uplatňuje pracovný čas diferencovane: v jednosmennej prevádzke, v dvojsmennej prevádzke a v trojsmennej prevádzke. Čas práce predstavuje takú spotrebu času pracovnej smeny, počas ktorej pracovník vykonáva pracovné úkony potrebné na splnenie pracovnej úlohy.
  Database250h - eco-index
  References (57) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (209) - ARTICLES
  (186) - BOOKS
  subject heading

  subject heading