Number of the records: 1  

deflácia

 1. Subject h.deflácia
  Subject h.deflation
  Eco-code336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  Source of Data VerificationHindls, R., Holman, R., Hronová, S. a kol.: Ekonomický slovník Praha: C.H. Beck 2003, 519 s.  : Znižovanie cenovej hladiny, alebo zvyšovanie kúpnej sily peňažnej jednotky. Opak inflácie.
  Database250h - eco-index
  References (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) - ARTICLES
  (28) - BOOKS
  subject heading

  subject heading