Number of the records: 1  

digitalizácia

 1. Subject h.digitalizácia
  Subject h.digitalization
  Eco-code681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 41  : Proces konverzie dát do digitálneho formátu na spracovanie prostredníctvom počítača. Môže to byť digitalizácia textu, obrazu, fotografií, máp či zvuku. V podnikovej praxi, kde sa pracuje s veľkým množstvom tlačív, formulárov a dokumentov, ide predovšetkým o digitalizáciu dokumentov. Po prevední dokumentov do elektronickej formy je možnosť vytvoriť digitálny archív.
  Database250h - eco-index
  References (240) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (384) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (198) - BOOKS
  subject heading

  subject heading