Number of the records: 1  

efektívnosť

 1. Subject h.efektívnosť
  Subject h.efficiency
  Eco-code330.13 - Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 14  : Efektívnosť znamená, že zdroje ekonomiky sa využívajú čo najefektívnejšie na uspokojovanie potrieb a požiadaviek ľudí.
  Database250h - eco-index
  References (731) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (876) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (349) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1