Number of the records: 1  

efektívnosť vzdelávania

 1. Subject h.efektívnosť vzdelávania
  Subject h.effectiveness of education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Database250h - eco-index
  References (94) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ARTICLES
  (21) - BOOKS
  subject heading

  subject heading