Number of the records: 1  

ekonómia

 1. Subject h.ekonómia
  Subject h.economics
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny, výmenné procesy, ku ktorým pritom dochádza. Teoretickým základom značne rozvetveného komplexu ekonomických vied je všeobecná ekonomická teória objasňujúca základné ekonomické pojmy (ekonomické kategórie) a súvislosti medzi ekonomickými javmi (ekonomické zákony).
  Database250h - eco-index
  References (956) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (631) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (276) - ARTICLES
  (95) - ELECTRONIC RESOURCES
  (897) - BOOKS
  (65) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1