Number of the records: 1  

ekonómia

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date29.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (553) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (321) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (60) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.ekonómia
  Subject h.economics
  Eco-code33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny, výmenné procesy, ku ktorým pritom dochádza. Teoretickým základom značne rozvetveného komplexu ekonomických vied je všeobecná ekonomická teória objasňujúca základné ekonomické pojmy (ekonomické kategórie) a súvislosti medzi ekonomickými javmi (ekonomické zákony).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.