Number of the records: 1  

euro

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.08.2011
  Database250h - eco-index
  References (306) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (721) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (227) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.euro
  Subject h.euro
  Eco-code339.74 - Devízová politika. Konvertibilita
  336.74 - Peniaze. Mena
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 68  : Menová jednotka eurozóny - Európskej hospodárskej a menovej únie (EMÚ). Vzniklo na základe Maastrichtskej dohody z r. 1991, a to od r. 1999 v bezhotovostnej forme a od r. 2002 aj v hotovostnej forme. V súčasnosti je zákonnou menovou jednotkou v 16 členských štátoch EMÚ. Podmienkou pre vstup do EMÚ je splnenie tzv. maastrichtských kritérií, ktoré sa týkajú menovej a fiškálnej oblasti a ktoré sa majú plniť aj po vstupe do EMÚ.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.