Number of the records: 1  

euroregióny

 1. Subject h.euroregióny
  Subject h.Euroregions
  Eco-code332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 78  : Forma cezhraničnej spolupráce najmenej dvoch regiónov v európskych krajinách; spravidla ide o pohraničné teritóriá poznačené rovnakými atribútmi, ako napr. spoločná história, zaostalejší vývoj, podobnosť lokálnych problémov; sú dobrovoľným zoskupením obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré si volia radu a prezídium, rozhodujúcim orgánom je valné zhromaždenie; nemajú žiadnu legislatívnu kompetenciu, avšak majú nárok na dotácie z fondov EÚ. Cieľom euroregiónov je podpora a realizácia spoločných projektov na kultúrnej, sociálnej, hospodárskej aj infraštruktúrnej úrovni.
  Database250h - eco-index
  References (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading