Number of the records: 1  

Európska únia

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.05.2016
  Database250h - eco-index
  References (145) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (23) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (21) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (10) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) Katalóg vyradených - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.Európska únia
  Subject h.European Union
  Eco-code339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 251  : Podoba hospodárskeho, menového a politického zjednotenia členských štátov Európskeho spoločenstva, ku ktorému došlo na základe Zmluvy o Európskej únii (Maastrichtskej zmluvy) zahrňujúcej dve úzko súvisiace časti: Zmluvu o hospodárskej menovej únii a Zmluvu o politickej únii. Zmluva o Európskej únii vstúpila do platnosti po ukončení ratifikačných procedúr 1.11.1993. Od toho dňa sa zmenil aj význam pojmu Európske spoločenstvo. Začala sa ním označovať jedna z jeho troch zložiek - Európske hospodárske spoločenstvo.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.