Number of the records: 1  

filozofia

 1. Subject h.filozofia
  Subject h.philosophy
  Eco-code1 - Filozofia
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 388  : 1. veda o najvšeobecnejších zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a myslenia, 2. súhrn názorov jednotlivca alebo skupiny ľudí na život, svet a pod.
  Database250h - eco-index
  References (97) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (132) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (379) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (359) - BOOKS
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1