Number of the records: 1  

financie podnikové

 1. Subject h.financie podnikové
  Subject h.corporate finance
  Eco-code658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 328  : Činnosť prebiehajúca v podniku zameraná na organizovanie a riadenie finančných procesov. Ako samostatná vedná disciplína vznikli v prvých rokoch 20. storočia vyčlenením z podnikovohospodárskej náuky. Najčastejšie sa charakterizujú ako sústava peňažných vzťahov, do ktorých podniky vstupujú pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majektu, pri využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.
  Database250h - eco-index
  References (92) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (326) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (268) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (259) - BOOKS
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1