Number of the records: 1  

financie verejné

 1. Subject h.financie verejné
  Subject h.public finances
  Eco-code336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 896  : Tie peňažné vzťahy, ktoré vznikajú najmä v súvislosti s tvorbou, rozdelením a použitím peňažných fondov a sú späté s hospodárskou činnosťou verejných orgánov. V širšom slova zmysle verejné financie vystupujú ako protipól financiám súkromným, pretože ide o označenie pre verejné peňažné hospodárenie štátu. Za najdôležitejšiu položku verejných financií sa považuje štátny rozpočet.
  Database250h - eco-index
  References (65) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (4) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (474) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (581) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (528) - BOOKS
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.