Number of the records: 1  

financovanie podnikov

 1. Subject h.financovanie podnikov
  Subject h.corporate financing
  Eco-code658.1 - Formy podnikov. Financovanie
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 281  : Zaobstarávanie krátkodobých a dlhodobých finančných prostriedkov potrebných pre činnosť podniku. Poradenstvo a podpora podnikov v otázkach podnikového financovania tvorí dôležitú oblasť činnosti bánk, špeciálne veľkých bánk.
  Database250h - eco-index
  References (218) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (149) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (104) - BOOKS
  subject heading

  subject heading