Number of the records: 1  

financovanie výskumu

 1. Subject h.financovanie výskumu
  Subject h.financing research
  Eco-code001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Database250h - eco-index
  References (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading