Number of the records: 1  

fondy penzijné

 1. Subject h.fondy penzijné
  Subject h.pension funds
  Eco-code331.34 - Sociálna politika v podniku
  368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Look insteadfondy dôchodkové
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 318  : Predstavujú najväčšieho dlhodobého investora na finančných trhoch. Sústreďujú a podporujú tvorbu dlhodobých úspor, rozširujú ponuku produktov dôchodkového poistenia, obmedzujú politické riziká, umožňujú prenášať spotrebu do dôchodkového veku, riešia nepriaznivý demografický vývoj a jeho vplyv na štátne dôchodkové systémy.
  Database250h - eco-index
  References (101) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (124) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (62) - BOOKS
  subject heading

  subject heading