Number of the records: 1  

fond sociálny

 1. Subject h.fond sociálny
  Subject h.social fund
  Eco-code331.34 - Sociálna politika v podniku
  658.17 - Mimoprevádzkové výdavky
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 764  : Fond, ktorý nahrádza prekonaný fond kultúrnych a sociálnych potrieb (FKSP) a ktorý tvorí zamestnávateľ na financovanie svojej sociálnej politiky. Podľa zákona č. 152/1994 Z. z. sociálny fond tvorí každý zamestnávateľ v SR vtedy, keď zamestnáva zamestnanca v pracovnom alebo služobnom pomere. Fond sa používa predovšetkým na závodné stravovanie, regeneráciu pracovnej sily zamestnancov, sociálne výpomoci a dopravu do zamestnania. Zákon upravuje tvorbu a použitie iba povinnej časti fondu.
  Database250h - eco-index
  References (56) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (113) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (40) - BOOKS
  subject heading

  subject heading