Number of the records: 1  

forwardy

 1. Subject h.forwardy
  Subject h.forwards
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 170  : Zmluvná dohoda, v ktorej sa predávajúci zaväzuje predať v dohodnutom budúcom termíne určitú komoditu, aktívum alebo finančný nástroj (podkladový nástroj) za cenu stanovenú pri uzatvorení zmluvy a záväzok kupujúceho kúpiť príslušný podkladový nástroj za podmienok obsiahnutých v zmluve.
  Database250h - eco-index
  References (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ARTICLES
  (29) - BOOKS
  subject heading

  subject heading